İş Güvenliği Simülasyonları


Sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak simülasyon ortamında iş güvenliği eğitimleri verilebilmektedir.

Kullanıcıların simülasyon içerisinde belirlenen görevleri yerine getirirken iş güvenliği kurallarına uyup uymadığı anlık olarak takip edilir. Tüm kullanıcıların raporları (simülasyon içerisinde yaptığı hatalar, geçirdiği iş kazaları vb.) admin panelinden görülebilmektedir. Raporlar excel formatında kaydedilebilmektedir.

VR İŞ GÜVENLİĞİ SİMÜLASYON SENARYOLARI

 • Risk Avı Simülasyonu
 • Yangın Güvenliği Simülasyonu
 • Yüksekte Çalışma Simülasyonu
 • EKED Kilitleme, Etiketleme Simülasyonu
 • Dikkatsiz Davranışlar Simülasyonu
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Simülasyonu
 • Güvenli Çalışma Simülasyonu

VR İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SİMÜLASYONLARIN TEKNİK ALTYAPISI

 • Simülasyonların geliştirilmesinde Unity fizik motoru kullanılmaktadır.
 • Fizik motoru içindeki objeler 3d modelleme programları kullanılarak tasarlanmaktadır.
 • VR simülasyon yazılımları C# ve Javascript yazılım dilleri kullanılarak geliştirilmektedir.
 • Simülasyon içindeki kullanıcının verileri MYSQL veritabanı üzerinden servera kaydedilmektedir.

VR İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SİMÜLASYONLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Simülasyon içerisindeki objeler VR desteklidir.
 • Simülasyon içerisinde öncelikle kullanıcıya yapması gerekenler anlatılmaktadır.
 • Kullanıcı eğitimi tamamladıktan sonra simülasyon içerisinde yaptığı hatalar ve geçirdiği iş kazaları admin panelinde gösterilmektedir.
 • Kullanıcının el hareketleri, nesneler ile olan etkileşimi(nesneyi tutması, yere bırakması vb), odaklanması istenen yerlere kafasını çevirip çevirmediği, kullanması gereken ekipmanı doğru kullanıp kullanmadığı vb. bilgiler veritabanına anlık olarak kaydedilmektedir.
 • Kullanıcı aynı zamanda gerçek dünyada yürüdüğünde simülasyon içerisinde de eş zamanlı yürüyebilmektedir.
 • Kullanıcının simülasyon içerisindeki hatalarının, simülasyon içinde sonuçları olmaktadır. Örneğin yüksek bir binada çalışan bir işçinin gerekli önlemleri almaması durumunda simülasyon içerisinde kullanıcının binadan aşağı düşmesi, bir kaynak ustasının yanıcı gaz bulunan bir bölgede kaynak yapması sonucu patlama olması vb. sonuçlar simüle edilebilmektedir. Bu şekilde kullanıcılar, gerçeğini yaşamadan simülasyon içerisinde yaptığı hataların sonucunun ne kadar ağır olabileceğini gerçekteymiş gibi yaşayabilmektedir.
 • Kullanıcılar simülasyon ortamında belirlenen bir alan içerisinde yürüyebilmektedir.
 • Belirlenen alanın dışarısına teleport yöntemiyle çıkılabilmektedir.
 • Simülasyon içerisinde teleport yöntemi ile gittiği yerde aynı şekilde belirlenen bir alan içerisinde yürüyebilmektedir.
 • Sanal gerçeklik tabanlı 3D ses teknolojisi kullanılmaktadır.
 • Uygulamalar (Senaryolar) iş akışlarını gösterecek algoritmalara göre oluşturulmaktadır.
 • Controller sayesinde sanal objeler ile etkileşime geçilebilmektedir. (Eller ile sanal nesneler etkileşime geçebilmektedir.)
 • Kullanıcı etkileşimli simülasyonlar Unity Fizik Motoru ile geliştirilmektedir.
 • Oluşturulan objeler ve modeller sanal gerçeklik uyumludur.
 • Simülasyon içerisinde işlerini yapan sanal çalışanlar ve kullanıcı etkileşimli sanal iş makinesi bulunabilmektedir.
 • Belirli görevleri yerine getirme, puanlama gibi özellikler bulunmaktadır.
 • Simülasyon içerisinde Controller ile işaret ettiği cihaz, uygulama, araç gereç, güvenlik tedbirleri hakkında bilgi alabilmektedir.
 • Simülasyon içerisinde ellerini kullanarak iş makinesi ve belirlenen ortam içerisindeki çeşitli araç gereçleri kullanabilmektedir.
 • Üç boyutlu modellemeler işverenin kendi tesisindeki ilgili bölgelerdeki gerçek ortamın modellenmesiyle yapılabilmektedir.
 • Simülasyon içerisindeki eller, controllerdan alınan pozisyon bilgisine göre hareket etmektedir. Yani kullanıcının gerçekteki el hareketleri sisteme aktarılmaktadır. Controller üzerindeki butonları kullanarak nesneleri tutabilmekte, bırakabilmekte, çalıştırabilmekte ve bunlar gibi etkileşimlerde bulunabilmektedir.
 • Simülasyon içerisindeki objeler kullanıcının gerçekçilik hissini yok etmeyecek derece kaliteli ve gerçekçidir. Kullanıcı 360 derece istediği her yöne bakabilmekte ve istediği gibi simülasyon içerisinde yürüyebilmektedir.
 • Simülasyonda fizik kuralları yazılımsal olarak belirlenebildiğinden, objelerle etkileşim durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı programlanabilmektedir.