Kaynak Simülatörü


Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak simülasyon ortamında kaynak eğitimleri verilebilmektedir.

Kaynak eğitimi uygulamalarında geleneksel yöntemler yerine kaynak simülatörü teknolojisinin kullanılması malzeme israfını engellemektedir, iş güvenliği problemlerini ortadan kaldırmaktadır, birleştirme yöntemleri, kaynak pozisyonları, malzemeler, malzeme kalınlıkları, kaynak türü hızlıca değiştirebilmektedir.

pdf

REDWELD VR / AR kaynak simülasyonu sistemi ekipmanları:

- Kaynak makinesi,
- Kaynak masası,
- Parçaların yüksekliklerinin ve pozisyonlarının ayarlanabildiği stand sistemi,
- Orijinal ağırlık ve yapıda gaz altı ve tig torçları,
- Özel tasarım kaynak pensesi,
- Sanal gerçeklik / arttırılmış gerçeklik destekli kaynak maskesi.

Analiz edilen parametreler:

- İlerleme hızı,
- İlerleme açısı,
- Çalışma açısı,
- Ark boyu mesafesi,
- Pozisyon,
- Kontak meme ile iş parçası arasındaki uzaklık.

Analiz edilen kaynak hataları:

- Yetersiz nüfuziyet,
- Cüruf içerme,
- Yanma oluğu,
- Gözeneklilik,
- Zayıf damla yerleşimi,
- Aşırı dış / iç bükeylik,
- Yanlış kaynak boyutu,
- Aşırı sıçrantı,
- Eritme / şişirme.

Kaynak Simülatörü Cihazı ve Kaynak Torçları

Analiz Ekranı

- Kaynak parametreleri ve kaynak hataları anlık olarak analiz edilebilmektedir.
- Tüm veriler grafiksel olarak veri ekranında izlenebilmektedir.
- Canlı kaynak dikişi incelenebilmektedir.
- Kaynak hataları ve malzeme üzerindeki konumları gösterilmektedir.
- Yapılan kaynak analiz edilerek puanlanabilmektedir.
- Kaynak yapılan kısımlar ve pasolar ayrı ayrı analiz edilebilmektedir.
- Kaynak raporu ve kaynak videosu kaydedilebilmektedir.
- Sıçrayan cüruflar ve elektrodun erimesi simüle edilebilmektedir.
- Kaynak kabuğu kaldırılabilmekte ve kaynak dikişi temizlenebilmektedir.

Kaynak Simülatörü Analiz Ekranı

Parça Seçim Ekranı

- Kaynak yapılacak parçaların pozisyonları (tavan, dik, yatay, korniş) ayarlanabilmektedir.
- Kaynak yapılacak parçalar ve birleştirme pozisyonları seçilebilmektedir.
- Kaynak yapılacak parçaların kalınlıkları 3mm - 10mm arasında seçilebilmektedir.
- Parçaların malzemesi karbon çeliği, paslanmaz çelik ve alüminyum seçilebilmektedir.

Kaynak Simülasyonu Parça Seçim Ekranı

Yardım (Görsel İpucu) Ekranı

Kaynak işlemi öncesinde veya kaynak sırasında görsel ipuçları açılarak kullanıcının daha doğru kaynak yapmasına yardım edilebilmektedir.

- Kılavuz çizgisi yardımı açılarak kaynak yapılması gereken yer gösterilebilmektedir.
- Hız yardımı açılarak ilerleme hızının optimum değerlerde tutulması sağlanabilmektedir.
- Açı yardımı açılarak ilerleme ve çalışma açısı optimum değerlerde tutulabilmektedir.
- Mesafe yardımı açılarak ark boyunun optimum değerlerde tutulması sağlanabilmektedir.

Kaynak Simülatörü Yardım Ekranı

Ortam Seçimi Ekranı

Kaynak yapılacak ortam değiştirilerek farklı alanlarda kaynak yapılması deneyimlenebilmektedir. Seçilen sanal ortam içerisinde her yönde hareket edilebilmektedir.

- İnşaat alanı (açık ortam) seçilebilmektedir.
- Kaynak atölyesi ortamı (kapalı ortam) seçilebilmektedir.
- Bakım merkezi ortamı (açık ortam) seçilebilmektedir.

Kaynak Simülasyonu Ortamı Seçimi

Kaynak Parametreleri Giriş Ekranları

- Akım, volt, tel sürme hızı değerleri ayarlanabilmektedir.
- AC, DC+, DC- kutuplama seçilebilmektedir.
- Gaz karışımı ve gaz debisi ayarlanabilmektedir.
- Elektrod malzemesi ve çapı seçilebilmektedir.
- Kaynak dikişi yönü ve dikiş tekniği seçilebilmektedir.

Sanal Kaynak Parametreleri Giriş Ekranı
Sanal Kaynak Parametreleri Giriş Ekranı

Kullanıcı Değerlendirme Ekranı

- Kullanıcıların yaptığı kaynağın tüm verilerine ulaşılabilmektedir.
- Kullanıcıların kaynak esnasında kaydedilen video görüntüsü izlenebilmektedir.
- Kullanıcıları değerlendirmek için çoktan seçmeli sınav oluşturulabilmektedir.
- Sınav sonuç verileri incelenebilmektedir.

Sanal Kaynak Değerlendirme Ekranı

Kaynak Simülatörü Teknik Özellikleri

1- Sanal gerçeklik (VR) sistemi temeline dayalı Kaynak Simülasyonu Eğitim Setinde; kaynak makinesi, kaynak çeşitleri ve pozisyon plakaları, kaynak maskesi, kaynak masasından oluşmaktadır.
2- Orijinal gaz altı ve tig torçlarına ve özel tasarım elektrot ark kaynak pensesine (SMAW- Elektrik ark kaynağı) sahiptir.
3- En az 6 kaynak pozisyonlarına göre (V-Alın 6” (150 mm ) Boru, V-Alın Levhaları, T-İç köşe, T-İç Köşe 6” (150 mm ) alın boru ile plaka ve levha bindirme) kaynaklar ve düz dikiş yapılabilmektedir.
4- Çalışma açısı, ilerleme hızı ve açısı, ilerleme koordinatları, kaynak dikişi klavuz çizgileri ve ark boyu mesafesi doğruluk ölçümü yapılabilmektedir ve veriler(rakam ve grafik) anlık görüntülenebilmektedir.
5- İş parçasının kalınlığı 3 ile 10 mm arasında seçilebilmektedir ve malzeme seçimi (Karbon Çeliği, Paslanmaz Çelik ve Alüminyum) yapabilmektedir.
6- Kaynak çeşitlerine göre, kaynak pensesi, gazaltı ve tig torçları orjinal (gerçek muadilleri ile) ağırlık ve yapıdadır, elektrot seçimi ile farklı tel kalınlıklarında seçimi yapılabilmektedir.
7- Cihaz; Elektrik ark kaynağı (SMAW), Gaz altı ark kaynağı (GMAW-GTAW), Özlü telle ark kaynağı (FCAW), TIG kaynaklarını yapabilmektedir.
8- Koruyucu gaz olarak CO2, ARGON-CO2 karışımı ve ARGON seçenekleri bulunmaktadır.
9- Görsel ipuçları kullanılarak uygulanan kaynak tekniği ile ilgili gerçek zamanlı geri bildirim sağlanmaktadır.
10- Kaynak uygulamalarının denetlenmesi, kontrolü ve bütün verilere öğretmen bilgisayarı ile ethernet veya kablosuz erişim bulunmaktadır.
11- Kaynak çeşitlerine ve pozisyonlarına göre amper ve volt ayarı yapılabilmektedir.
12- Kullanıcıların gerçekleştirmiş olduğu alıştırmaların ve bu alıştırmalara ait analiz sonuçlarının yanı sıra alıştırmaya ait videonun simülatör cihazında saklanabilmesi mümkündür.
13- Öğrencinin, öğretmen tarafından belirlenen kaynak tekniğine ne kadar uygun kaynak yaptığı dikkate alınarak puanlama yapabilmektedir.
14- Öğrenci çalışmaları veya olası kaynak hatalarının sistem tarafından analizi yapılabilmektedir, raporlanabilmektedir ve simülatör ekranı ile öğretmen bilgisayarına aktarılabilmektedir.
15- Öğrenci tarafından uygulanan kaynak tekniğini farklı renkteki çizgiler içeren bir grafikle gösterilmektedir ve bu grafik farklı parametrelere ait çizgilerden oluşmaktadır.
16- Kullanıcının değerlendirilmesi için bir puanlama sistemi bulunmaktadır, bu sistem yardımıyla kullanıcılar sınava tabi tutulabilmektedir, öğretmen yazılımı ile kullanıcılara çoktan seçmeli bir sınav uygulanabilmektedir.
17- Kaynaklı bağlantının pozisyonu, kontakt meme ile iş parçası arasındaki uzaklık, çalışma açısı, ilerleme açısı, ilerleme hızı, hedefe ulaşım, kaynak gözenekliliği, elektrotun; kullanırken eridiği ve yenisi ile değiştirilebilmesi ve sıçrayan cüruf durumlarını simüle edilmektedir.
18- Kaynak simülatöründe normal ve tek pasodan 4 pasoya kadar bindirme kaynak yapılabilmektedir.
19- Simülatör ile gazaltı, özlü tel ve tig kaynakları simüle edilirken manuel ve otomatik tetik seçeneğine olanak vermektedir.
20- Düz, zig zag, üçgensel yarımay ve dairesel kaynak dikiş seçenekleri bulunmaktadır.
21- Sağdan sola ve soldan sağa kaynak yapma özelliği ile kaynak aparatları ve yazılımın sağlak ve solak el kullananlar için de uygundur.
22- Kaynak parçalarını yerleştirebilmek için farklı pozisyonlarda ayarlanabilir çalışma standı bulunmaktadır.
23- Kaynak maskesi, tam baş korumalı ayarlanabilirdir ve gözlüklü öğrencilerin de kullanabilmesi için maske içerisindeki ekran ile alın arasında yeterli iç derinlik vardır. Aparatlar VR teknolojisine sahiptir.
24- Elektrot ve özlü tel kaynaklarında kaynak kabuğunun kaldırılması öncesi ve sonrasının gözlemlenmesi için kabuk temizleme özelliği bulunmaktadır.
25- Kaynak simülatörü lisanslı bir öğretmen yazılımına sahiptir. Yazılımlar teknolojik gerekliliğe uygun olarak güncellenebilir yapıdadır.
26- Sistem bilgisayarlı simülasyon olduğundan dolayı sistemde görüntülerin izlenebilmesi için 21” monitor ve diğer ekipmanları, dahili USB, ethernet, HDMI kablosu bulunmaktadır.


Kaynak Simülatörü Kullanımı