Lineer ve Radyal Isı İletimi Deney Seti

Lineer ve Radyal Isı İletimi Deney Seti

Üç tür ısı aktarımı vardır: ısı iletimi, ısı taşınımı ve ısı yayınımı. Bu set, ısı iletimini inceler. Bu sette lineer ve radyal ısı iletimi incelenmiştir. Bu amaçla katı cisimler kullanılır. Sıcaklıklar sensörler tarafından ölçülmekte ve bir kontrol ünitesinde okunmaktadır.

Öğrenciler bu deney seti ile aşağıdaki deneyleri yapabilir:
• doğrusal ısı iletimi (düzlem duvar) (farklı malzemeler için sıcaklık profillerinin belirlenmesi, bozulma durumunda sıcaklık profilinin belirlenmesi, λ ısı iletkenliğinin belirlenmesi),
• radyal ısı iletimi (sıcaklık profilinin belirlenmesi, λ ısı iletkenliğinin belirlenmesi),
• yalıtım etkisi,
• ısıl temas direncinin belirlenmesi,
• kesit alanının etkisi,
• Fourier denkleminin, ısı akış hızının katı maddeler içerisinden geçişte belirlenmesinde kullanımını anlama.

pdf